Nowości książkowe …

Ciekawym świata polecany:

Hanna Arendt: Eichman w Jerozolimie.

Allan, Barbara Paese:  Mowa ciała.

Agnieszka Taborska: Spioskowcy wyobraźni. Surrealizm.

Maciej Wasielewski: Jutro przypłynie królowa.

Janusz Bobrek: Wizje zagłady w literaturze.

Filip Springer: Wanna z kolumnadą: reportaże o polskiej przestrzeni.