XX Targi Książki Naukowej

Do piątku, czyli 21 marca trwają targi książki naukowej w budynku Politechniki Wrocławskiej.

Znane są już nagrodzone tytuły, a w zasadzie jeden tytuł: „Leksykon zieleni Wrocławia” wydawnictwa Via Nova zdobył główną nagrodę w zorganizowanym w ramach targów konkursie na najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej.Także tę pozycję uznano za najlepszą książkę promującą region Dolnego Śląska.

Click to access program_targiXX.pdf