Jacques Le Goff

01.04.2014 zmarł ten wybitny historyk, znawca , miłośnik i apologeta średniowiecza, jako epoki pełnej życia i nowych idei.

W naszej bibliotece dostępne są następujące prace:

*Kultura średniowiecznej Europy (Civilisation de l’Occident médiéval, 1964),

*Sakiewka i życie. Gospodarka i religia w średniowieczu (La bourse et la vie, 1986).