Żywa Biblioteka 13-14 czerwca 2014

plakat_Z˙ywa Biblioteka 2014

Celem projektu Żywa Biblioteka jest wzrost świadomości i wiedzy Wrocławian na temat mniejszości kulturowych, religijnych, etnicznych, społecznych i innych oraz problemów, z jakimi spotykają się te osoby żyjąc we Wrocławiu.

Katalog Żywych Książek, które pojawiają się w Żywej Bibliotece:
Amerykanin/Amerykanka, Arab/Arabka, Ateista/Ateistka, Antyfacet, Buddysta/Buddystka, Były Bezdomny/Była Bezdomna, Były Więzień, Były Narkoman/Była Narkomanka, Osoba Homoseksualna, Osoba transseksualna/Osoba transgenderowa, Osoba na wózku, Feministka, Osoba Niewidząca, Osoba Niesłysząca, Osoba Ciemnoskóra, Muzułmanin/Muzułmanka, Ksiądz, Cyganka/Romka/Rom, Rodzic Dziecka Niepełnosprawnego, Rosjanin, Singielka, Trzeźwiejący Alkoholik, Poganka, Uchodźca, Wychowanka domu dziecka, Zakonnica, Żydówka/Żyd.

Rola Książki
Książka w Żywej Bibliotece ma szczególne zadanie. Jej rola polega przede wszystkim na szczerej rozmowie z Czytelnikiem, który zdecydował się na Jej wypożyczenie. To spotkanie ma pomóc uczestnikowi w przełamaniu stereotypu i uprzedzeń względem grupy, którą Książka reprezentuje. Z drugiej strony jest ono też okazją do wyrażenia przez Książkę tożsamości swojej grupy.

Rolą Książki nie jest promowanie swojego stylu życia, światopoglądu czy sposobu myślenia. Rozmowa z Czytelnikiem opiera się o dialog i wzajemne zrozumienie, przyczyniając się jednocześnie do walki z uprzedzeniami i dyskryminacją.

Jak pozyskujemy Książki?
Książki, które zapraszamy do Żywej Biblioteki, są częściowo pracownikami lub wolontariuszami organizacji pozarządowych, które stykają się na co dzień z problemami grupy, której są przedstawicielami. Dzięki temu nasze Książki nie tylko dobrze znają tematykę i problemy swojej grupy, ale potrafią o nich rozmawiać z Czytelnikami.

Udział w Żywej Bibliotece jest bezpłatny.
Spotkania odbywają 13-14 czerwca 2014. w Mediatece [pl. Teatralny 5].

Więcej informacji  http://www.zywabiblioteka.pl