Konkurs na bajkę terapeutyczną

Polskie Towarzystwo Biblioterapeuryczne ogłasza konkurs  na bajki terapeutyczne, której bohaterami  nasze krasnale pt. „Wrocławskie krasnale pomagają”.
PTT planuje wydać na 2016 rok, Światowy Rok Książki we Wrocławiu, książkę z bajkami terapeutycznymi z wrocławskimi krasnalami jako bohaterami tekstów.

Regulamin konkursu na bajkę terapeutyczną