Międzynarodowy Festiwal Opowiadania

Już po raz jedenasty pomiędzy 26.09 a 04.10  2015 do Wrocławia zjadą się goście bywziąc udział  w dyskusjach, prezentacjach i spotkaniach w ramach MFO.

A sam festiwal jest:  „to wielowymiarowe święto krótkiej prozy, poświęcone promocji ambitnej książki, koncentrujące się na niebanalnej prezentacji form narracyjnych, badaniu oddziaływania literatury na inne dziedziny sztuki, prowokujące do interakcji pomiędzy autorami a publicznością, pozwalające na wymianę doświadczeń twórców polskich i zagranicznych”

http://opowiadanie.org/idea-i-historia/

Wśród gości zobaczymy m. in. Filipa Springera, Jakuba Żulczuka, Jacka Hugo-Badera, Magdalenę Grzebałkowską,  i  … http://opowiadanie.org/autorzy-i-goscie/

Zapraszamy!