A w czytelni …

Pufy pufami, fotele fotelami, ale czasami i w czytelni trzeba przeprowadzić lekcję.

Tym razem padło na chemię pod kierunkiem Pani Domagalskiej.