I o fobiach raz jeszcze …

„Library anxiety” (ang.), czyli obawa związana z korzystaniem z biblioteki (niepokój w bibliotece, lęk przed biblioteką), opisywane są w literaturze przedmiotu jako zespół nieprzyjemnych odczuć, takich jak: niepokój, niepewność, bezradność i zagubienie, których doświadcza początkujący użytkownik dużej biblioteki, np. akademickiej. Zjawisko to kojarzone jest z bibliotekami akademickimi, ponieważ właśnie w nich zostało zaobserwowane i na podstawie badań przeprowadzonych wśród użytkowników tych bibliotek – opisane*

Sama architektura takich bibliotek bywa trudna do zaakceptowania i działa w sposób odpychający – patrz nasz Biblioteka Uniwersytecka

źródło

Mam cichą nadzieję, że lęk taki nie dotyczy naszych uczniów. Fakt, że niewielu z was było w dużej bibliotece naukowej a szkolna to zupełnie inny świat 😉

 

*http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/nba/swigon.marzena.php

*http://www.grojecmiasto.pl/index.php/kultura/33-biblioteka-1/1167-strach-przed-bibliotek-library-anxiety