Z historii książki

Oto kilka przykładów ilustracji z książek rękopiśmiennych czy inkunabułów. Ich tematem jest wjazd Chrystusa do Jerozolimy, czyli coś w sam raz na początek Wielkiego Tygodnia, czyli Niedzielę Palmową.

Obraz może zawierać: 2 osoby, w budynku

Sakramentarz Bertholda, Weingarten, 1215–1217, fol. 37v; The Morgan Library & Museum (M.710)
Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Psałterz i Godzinki, Arras, ok. 1300, fol. 17v; The British Library (Yates Thompson 15)

Obraz może zawierać: 1 osoba

Psałterz, prawdopodobnie Anglia, XIII w., fol. 17v;
St John’s College(K.26)
Więcej