Nowa biblioteka

To już nie tylko bryła budynku, ale i treść. W ubiegłym tygodniu rozpoczęto przenoszenie księgozbioru  Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego oraz Biblioteki Kapitulnej. W samej Bibliotece Kapitulnej jest 220 tys. woluminów, w tym kilkadziesiąt tysięcy starych druków i tysiąc inkunabułów (najwcześniejszych druków, sprzed 1501 r.). Wziąwszy pod uwagę zbiory starodruków będzie ona, tuż po Bibliotece Uniwersyteckiej, drugą co do wielkości biblioteką na Dolnym Śląsku.

A wracając do bryły – chodzi o ten biały budynek pomiędzy ul. św, Józefa a bulwarem nad Odrą na Ostrowie Tumskim. Kamień węgielny pod budowę Biblioteki Archidiecezjalnej wmurowano w czerwcu 2012, otwarcie zaplanowano na czerwiec, ale w związku z pandemią,  najpewniej nastąpi to w październiku, wraz z rozpoczęciem roku akademickiego.

Zdjęcia