Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

To święto przypada już niedługo, bo 2 kwietnia. Święto zostało ustanowione przez IBBY na pamiątkę urodzin Hansa Christiana Andersena. Ma na celu m.in. promowanie wartościowej literatury. Co roku inna sekcja IBBY jest gospodarzem tego dnia i przygotowuje list do dzieci całego świata oraz plakat. W tym roku gospodarzem są Stany Zjednoczone, autorem plakatu Roger Mello a wiadomości do dzieci pt. Muzyka słów – Margarita Engle 😃