Wrocławskie skarby

Dokumenty przechowywane we wrocławskim Archiwum Państwowym dokumentujące historię klasztoru i spory majątkowe norbertanów z Ołbina trafiły na Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata.

Dokumenty mają formę rotulusów, czyli połączonych kart pergaminowych, zapisywanych równolegle do krótszej krawędzi, nawijanych najczęściej na drewniane drążki. Wrocławskie rotulusy pochodzą z roku 1257 oraz z lat 1305-1370 i są źródłem do historii zwyczajów prawnych na ziemiach polskich, sądownictwa kościelnego oraz wczesnych dziejów notariatu publicznego. Poza Wrocławiem zachował się tylko jeden tego typu dokument w Polsce.

Rotulusy wrocławskie początkowo przechowywano w powstałym w XII w. opactwie pod wezwaniem św. Wincentego na Ołbinie we Wrocławiu, przejętym pod koniec XII w. przez premonstratensów spod Kalisza. W 1529 r. przeniesiono je do dawnego klasztoru franciszkańskiego, gdzie były przechowywane do 1810 r., tj. do pruskiej sekularyzacji zakonów. Zbiór dokumentów włączono wówczas do archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie do Archiwum Prowincjonalnego we Wrocławiu, którego zbiory dziedziczy obecne Archiwum Państwowe.

Zarówno wspomniane rękopisy jak i inne cenne dokumenty, zostaną oficjalnie uhonorowane wpisem na Polską Listę Programu UNESCO podczas gali w Belwederze, która odbędzie się 10 czerwca 2021 r.

Źródła:

https://www.unesco.pl/komunikacja-i-informacja/pamiec-swiata/

https://www.unesco.pl/komunikacja-i-informacja/pamiec-swiata/polskie-obiekty-na-liscie-pamieci-swiata/