A ile Ty wydajesz na książki?

W roku 2020 przeciętny Polak wydał 25,44 zł w księgarni. To o prawie 1,50 zł więcej niż w roku 2019. Kwota ta nie obejmuje podręczników i pozostałych książek do nauki.Ponieważ średnia cena egzemplarza w księgarni wyniosła 25,21 zł (wzrost o 2,4 proc. w porównaniu z 2019 rokiem), a w sieciach handlowych – 11 zł, można wnioskować iż każdy obywatel kupił przynajmniej jedna książkę.

Czytelnictwo wzrosło do 42 % Polaków, co oznacza wzrost o 3 punkty procentowe w skali roku i o 5 punktów procentowych w skali dwóch lat.

Jednocześnie zanotowano spadek o 15,9% liczby wydawanych tytułów – z 36 138 w 2019 roku do 30 391 w 2020 roku. Zmniejszyła się również (o 16,5%) liczba tytułów wydań pierwszych – w 2019 roku było ich 33 164, a w 2020 roku jedynie 27 694. Najczęściej publikowano wydawnictwa popularne (33,4%) oraz literaturę piękną (29,8%) i naukową (24,6%) – łączny udział tych trzech kategorii stanowił 87,8% wszystkich wydawnictw.

To, ile książek kupiła/eś w roku ubiegłym???