Kultura

Mając na uwadze, że nie zawsze w naszej bibliotece są książki w ilościach potrzebnych oraz, że nie mamy i nie możemy mieć wszystkich tytułów, polecamy inne, legalne źródła książek:

Bezpłatne:

Project Gutenberg

Project Gutenberg najstarszy i najbardziej znany projekt, gromadzący cyfrowe książki. Od 1971 r. zgromadzono 33 000 dzieł. Teksty nie są chronione prawami autorskimi (najstarsze nie były tymi prawami obłożone, do innych prawa te wygasły). Niewielka część tekstów, które są chronione prawami autorskimi, jest w zasobach za zgodą właścicieli tych praw (wg amerykańskiego prawa autorskiego, bo serwery są w USA).

Polona Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Polona Cyfrowa Biblioteka Narodowa udostępnia w czytelniach 8 mln pozycji: książki i czasopisma, ikonografię, mapy, nuty, nagrania, filmy i in. Za pośrednictwem Internetu, w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona.pl dostępnych jest całodobowo prawie 40 tys. zdigitalizowanych pozycji – wybranych spośród najważniejszych dla kultury polskiej, ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Polona zawiera dzieła, które należą do domeny publicznej (upłynęło 70 lat od śmierci autora).

Wolne Lektury – bezpłatna biblioteka internetowa. W zbiorach ma 1712 utworów (w tym lektury szkolne), z przypisami i motywami, w formatach HTML, TXT, PDF, EPUB, MOBI. W bibliotece jest kilkaset audiobooków, które czytają m.in.: Danuta Stenka, Jan Peszek, Andrzej Chyra. Można ich słuchać w formatach MP3 i Ogg Vorbis oraz DAISY (dla osób słabowidzących, niewidomych oraz mających trudności z czytaniem).

www.wolnelektury.pl

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego oferuje dostęp do zabytków piśmiennictwa, zbiorów edukacyjnych i wystaw, prezentujących najbardziej interesujące kolekcje wybrane z bogatych zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Kolekcje Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego obejmują zdigitalizowane zbiory, które ze względu na ich wartość historyczną, treść, format i zakres terytorialny stanowią dziedzictwo kultury europejskiej lub regionalnej. Oryginały poddane procesowi digitalizacji obejmują następujące formaty: książki (w tym stare druki), czasopisma, rękopisy, fotografie, nuty, mapy, karty pocztowe, grafiki. Uwzględniają one także materiały edukacyjne, wystawy i inne. Zakres terytorialny kolekcji Dziedzictwo kulturowe dotyczy obszaru niemal całej Europy, a Regionalia obejmują cały Śląsk i Łużyce, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska i Wrocławia.

www.bibliotekacyfrowa.pl

 

Więcej:

http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-polsce/

http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-swiecie/